Keresés
Close this search box.

Közös imádság a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előtt a Parlamentben

A Magyar Parlamenti Imacsoport 2024. június 13-án második alkalommal szervezett parlamenti imareggelit az imacsoporti tagok, illetve a Kárpát–medencei magyar képviselők együttes részvételével.

Az eseményt a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője, Vejkey Imre nyitotta meg, majd Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya köszöntötte a jelenlévőket.

Háznagy asszony kiemelte, hogy Isten nélkül nem lehet a világ dolgait irányítani. Mi magyarok, akik a Kárpát-medencében élünk ismerjük a teremtés csodáját, istenhitünkről minden évben közösen teszünk tanúságot Pünkösdkor, a csíksomlyói zarándoklaton. Ilyen tanúságtételként emelte ki a Békemenetet is, amelyen bebizonyosodott, hogy mi komolyan gondoljuk magyarságunkat és komolyan gondoljuk hitünket is. A béke szükségessége és fontossága kapcsán hangsúlyozta, hogy azt csak egymással együttműködve teremthetjük meg, ha együtt építkeznek az országok vezetői, és ha együtt építkezünk hitben és lélekben is. Háznagy asszony megemlékezett a Magyar Összetartozás Napjának jelentőségéről is, amikor minden évben június 4-én közös imára hív mindannyiunkat a harangszó.

A köszöntőket a hitről szóló elmélkedések, személyes történetek és tanúságtételek követték, Latorcai Csaba miniszterhelyettes úr, a KDNP ügyvezető alelnöke, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Batthyány-Schmidt Margit imacsoporti tag, Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője, Tóth János Csaba és Eöry Csaba imacsoporti tagok osztották meg gondolataikat.

Latorcai Csaba elmélkedésében a kimondott szavaink fontosságára és erejére hívta fel a figyelmet hangsúlyozva, hogy ennek kiemelt jelentősége van azok számára, akik a közélet dolgain munkálkodnak. Gondoljunk tehát arra, hogy szavainkat úgy formáljuk, hogy azok Istennek tetszőek legyenek, és ezzel mutassunk példát mind a világban, mind szűkebb környezetünkben, családunkban is.

Németh Zsolt elnök úr az emmauszi tanítványokat állította elénk, akiket Jézusnak kellett megállítani és felhívni figyelmüket arra, hogy figyeljenek Őrá. Mi, emberek hozzájuk hasonlóak vagyunk, viszont a mai összejövetelünk valóságos célja pontosan az, hogy megálljunk, megtaláljuk Jézus Krisztust és Őrá figyeljünk. 

Szabó Ödön a megbocsátásról elmélkedett, példaként állítva elénk – nagyváradiként – Szent Lászlót, megemlékezve a Monte Cassinó-i apátság elöljárójának írt levelére. A levéllel, melyben szent királyunk többek között őszintén vall saját bűnösségéről, példát állít elénk. („Noha bűnös ember vagyok, mivel a földi méltóság gondját a legsúlyosabb bűnök nélkül nem lehet előmozdítani, a te szentséged magaslatát mégsem hanyagoltam el.”) Cselekedete példa számunkra bűneink megvallására és a bocsánatkérésre, ezzel is hangsúlyozva a bűnbocsánat elnyerésének fontosságát. Hiszen annak ellenére, hogy László király bűneit nyilvánosan megvallotta, az egyház őt a szentjei közé fogadta. 

Az ünnepi alkalom fényét emelte, hogy az esemény zárásaként átadásra került Schmitt Pál elnök úr által, a Magyar Parlamenti Imacsoport számára ajándékozott egyedi Vizsolyi Biblia replika, mely az imacsoport Parlamentben található imatermében kerül méltó módon elhelyezésre.

Az eseményről készült galéria:

Tetszik ez a cikk?

Megosztás Facebookon
Megosztás Twitteren
Küldés emailben
Nyomtatás