Keresés
Close this search box.

Dr. Vejkey Imre

ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1989-ben szerzett doktori diplomát, azt követőn pedig 1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen posztgraduális közgazdasági szakoklevelet szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében 2007-2011 között doktori kredites kánonjogász képzésben pedig abszolutóriummal zárt. Ügyvéd, alkotmányjogász, politikus.

Negyedik ciklusos országgyűlési képviselő, a kereszténydemokrata parlamenti frakciójában foglalt helyet. Első parlamenti vezérszónoki felszólalásában azzal mutatkozott be, hogy XVI. Benedek pápa beszédét idézve azt állította, hogy a hit által vezérelt emberek igenis képesek az igazság megismerésére. A KDNP parlamenti képviselőcsoportjának a frakcióvezető-helyettese. A Parlament Igazságügyi Bizottságának az elnöke. A KDNP pártügyésze.

2013-ban megalapította a Magyar Parlamenti Imacsoportot, melynek alapítása óta vezetője. A Magyar Országgyűlés 2022. évi tavaszi ciklusában már a 108. Parlamenti Imacsoporti összejövetelt hívta össze és vezette le! A fentiekben nevesített 108 összejövetelen túl, a Magyar Parlamenti Imacsoport 2017-2021 évben, évenként háromnapos Magyar Nemzeti Imareggelit (Hungarian National Prayer Breakfast) tartott, közel 200-200 fő részvételével – alkalmanként több mint 25 ország képviselőivel -, mely a főbb nemzetközi imareggelik ívébe tartozik.

2022. évben megalapította a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványt.