Keresés
Close this search box.

Hitvallásunk

Preambulum

Jézus hegyi beszédének és Jeremiás próféta béke üzenetének egyszerre egymásba simuló és egymásnak feszülő sorai hordozzák mindazokat a napjainkban is oly gyakran felmerülő kérdéseket, melyek spirituális megválaszolása érdekében Balog Zoltán, Kövér László és Vejkey Imre 2007. tavaszán, hosszú évek szünetelése után, újra életre hívták a magyar parlamenti képviselők és a munkatársaik részére, az ún. parlamenti imaórákat. A parlamenti imaórák helyszíne Balog Zoltán úr felajánlása alapján a Németajkú Református Egyházközség Hold utcai temploma volt.

A Magyar Parlamenti Imacsoport alapvetően a magyar parlamenti imaórákban gyökerezik (az elhalt mag szárbaszökkent!), de tagadhatatlan az is, hogy egyidejűleg ne táplálkozna a „National Prayer Breakfast” mozgalomból.

A Magyar Parlamenti Imacsoport 2012 óta működik, azonban „de jure” 2019. december 3-án döntött effektív parlamenti csoportként történő megalakulásáról, melynek vezetője dr. Vejkey Imre.

Az elmúlt években az összejövetelekre kezdetben félévente, majd negyedévente, azután havonta, végül kéthetente került sor. Az imacsoport összejövetelének helyszínei, kronologikus sorrendben az alábbiak voltak::

  • 2016. őszi parlamenti ciklus megkezdéséig Képviselői Irodaház Mentelmi Bizottság tárgyalóterme (Széchenyi rkp. 19. V. emelet 556.),
  • 2016. őszi parlamenti ciklustól a 2018. évi országgyűlési választásokat követő parlamenti alakulóülésig – Balog Zoltán akkori EMMI Miniszter úr felajánlása alapján – EMMI Tükörterme (1054 Budapest, Akadémia u. 3. I.emelet),
  • 2018. évi országgyűlési választásokat követő parlamenti alakulóüléstől 2019. decemberig a Magyar Országgyűlés Igazságságügyi Bizottságnak terme (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. főemelet 61. Nagy Imre terem),
  • 2019. év decemberétől napjainkig Magyar Országgyűlés, Kupolacsarnok főemelet 30. szám alatti helyisége, kifejezetten a Magyar Parlamenti Imacsoport termeként!

Célja

Az MPI Alapítvány célja, a Magyar Parlamenti Imacsoport támogatása hazai és nemzetközi tevékenysége vonatkozásában. Az MPI Alapítvány célja annak elősegítése, hogy minél több Imacsoport jöjjön létre a Magyar Parlementi Imacsoporthoz kötődően. Az MPI Alapítvány célja az ökumené erősítése hazai és nemzetközi szinten. Az MPI Alapítvány célja a teremtett világban az evangéliumi igazság melletti kiállás erősítése.

Az MPI Alapítvány célja annak elősegítése, hogy Magyarországon és világban a keresztény értékek fokozott védelemben részesüljenek, a zsidó-keresztény kultúrával együtt.

Az MPI Alapítvány célja továbbá előmozdítani a békét és együttműködést a különböző országok parlamentjei, kongresszusai illetve szenátusai között, az Úr dicsőségére.

Az MPI Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében támogatja a Magyar Parlamenti Imacsoport működését, összejöveteleit és rendezvényeit, továbbá a nemzetközi kapcsolatok fenntartását és újabbak kialakítását.

Az MPI Alapítvány támogatja a céljainak megfelelő hazai és külföldi rendezvények megvalósítását, ezirányú előadások szervezését és könyvek kiadását.

Hitvallása

ISTEN A TÖRTÉNELEM URA, aki Szövetséget kötött az emberrel, hogy a Vele való közösség helyreálljon!

Erre a Communióra emlékezünk és emlékeztetünk!

Credónk központi eleme az Ima!

Az Ima nem más, mint válasz az Úr láthatatlan hívására, válasz arra, hogy bár nem látjuk, de mégis itt van velünk, itt van ünnepeinkben és mindennapjainkban, itt van személyes életünkben, gondjainkban és sikereinkben is!

Hisszük, hogy az Úr az Evangéliumon és a mindennap eseményein keresztül tanít minket, csak fel kell ismernünk! Ezért napról-napra kutatnunk kell, hogy mit is mond számunkra – éppen aktuális élethelyzetünkben – a napi Igeszakasz!

Hisszük, hogy az Úr nem azt akarja, hogy egymástól és a világtól elszigetelten legyünk jó tanítványai, hanem éppen azt, hogy testvéri kapcsolatban és igazságát a világba hirdetve!

Hisszük, hogy az elkötelezettség a mi Urunk igazsága mellett, segít bennünket abban, hogy döntéseinkben egyre jobban hallgassunk Lelkünk szavára, mely által igazabb emberek leszünk!

Hisszük, hogy az igaz ember bármihez fog is először az Úrhoz folyamodik, hogy munkájának méltó eredménye születhessen! Fontos, hogy kősziklára építsük életünket és higgyük, hogy az Ima által, nemcsak mi tekintünk az Úrra, hanem Ő is miránk! Ezen Ima általi ránk tekintésben pedig feltárul előttünk a teljes Szentháromság, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek és megtapasztalhatjuk azt, ami a Szentlélek által szívünk mélyében keresztségünk óta jelen van!

Hisszük, hogy felelősséggel tartozunk nem csak a magunkért, hanem a másik emberért is! Adja az Úr, hogy ez a felelősség minél többünket vezérelje!