Keresés
Close this search box.

Palkovics Péter

Születési idő: 1976. november. 10. Családi állapot: házas, két gyermek édesapja

2001 Debreceni Egyetem Fizika szakos tanár 2010 Szegedi Tudomány Egyetem Matematikatanár mesterképzés 2011 Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógus Szakvizsga Közoktatás vezető 2018 ELTE Fizika Doktori Iskola (abszolutórium)

Munkahelyek: 2004- Wigner Középiskola fizika tanár 2014- 2020 Kontawig Műszaki Szakközépiskola igazgató 2021- Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola intézményvezető

1976-ban születtem Miskolcon. Immáron harminc éve élek Egerben, ahol feleségemmel szeretetben neveljük gimnazista gyermekeinket.2001-ben a Debreceni Egyetemen szereztem diplomát fizika szakon. Ezt követően 2010-ben szereztem másoddiplomát matematika tanárként a Szegedi Tudomány Egyetemen. 2011-ben Közoktatás vezető szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2015 és 2018 között az ELTE Fizika Doktori Iskola Atomfizika tanszékén tanultam. Kutatási témám Heves megye természetes radioaktivitása. 2020-ig az egri Kontawig Műszaki Szakközépiskola igazgatójaként feladatom volt az iskola személyi feltételeinek megteremtése, ellenőrzése, az iskola gazdaságos működtetése. A hiányszakmák tükrében alakítottam képzési kínálatunkat, alkalmazkodva a folyamatos változásokhoz. Pályázatok figyelésével, készítésével, lebonyolításával tartottam megfelelő színvonalon az iskola eszközparkját. Az aktuális munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően fűztem szorosabbra a kapcsolatot a környező cégekkel. Jelenleg a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskolában intézményvezetőként dolgozom.

A civil integráció alapítvány elnökeként feladatomnak érzem az egri és kerecsendi hátrányos helyzetű̋ és szociálisan rászoruló́ gyermekek képzését, támogatását. Alapítványunk fő feladata a szegénység átörökítésének megakadályozása, a hátrányos helyzetű rétegek képzése , felzárkóztatása. Munkatársaimmal pályaorientációs tréningekkel, egészségügyi tanácsadással, jogi segítséggel, ügyintézési támogatással segítjük a munkaerőpiacon hátrányos rétegeket. Tagja vagyok az Egri Fertálymesteri Testületnek melynek fő feladata, hogy keresztény értékrend alapján segítjük a mindenkori képviselőtestület munkáját. Szabadidőmet szívesen töltöm a természetben, siklóernyőzöm.